Εκπαίδευση σκύλου Η επιτυχημένη εκπαίδευση εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη σχέση που έχετε εσείς με το σκύλο σας.

Η εκπαιδευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται απαιτεί από τον ιδιοκτήτη να εργάζεται μαζί με το σκύλο του κατά τη διάρκεια όλων των μαθημάτων, έτσι ώστε ο ιδιοκτήτης να μπορέσει σταδιακά να κατανοήσει την ψυχοσύνθεση και τον χαρακτήρα του σκύλου του. Ο σκύλος και ο ιδιοκτήτης απαιτείται να έχουν μια καλά εδραιωμένη σχέση, βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την κατανόηση. Όλα τα είδη εκπαίδευσης βασίζονται στον σεβασμό και την επιβράβευση.
Υπεύθυνος της σχολής είναι ο Θέο Κουτσόπουλος.

Υπακοή

Αυτή είναι η βασική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει όλες τις εντολές υπακοής, όπως “πάμε”, “κάτσε”, “κάτω”, “μείνε” και “έλα”. Στόχος είναι ο σκύλος σας να υπακούει όλες τις εντολές παρά τις τυχόν διασπάσεις της προσοχής του.

Προστασία

Αυτό το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να αυξήσει το επίπεδο καχυποψίας ενός σκύλου και να αναπτύξει το φυσικό ένστικτο του σκύλου να προστατεύει τον ιδιοκτήτη του υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και οποιονδήποτε χώρο. Είναι σχεδιασμένο για μεμονωμένους σκύλους που χαρακτηρίζονται από αυτοπεποίθηση και είναι ικανοί να εκπαιδευτούν για να προστατεύουν, χωρίς να επηρεάζεται ο χαρακτήρας τους. Προαπαιτείται άριστο επίπεδο εκπαίδευσης υπακοής.
Κατάλληλο για σκύλους άνω των 18 μηνών.

Φωτογραφίες